FANDOM


Moc: ogólna.

Ogólnie: pozwala używać słowa mocy (czary) i tworzyć skomplikowane konstrukty magiczne.

W szczegółach: pozwala tworzyć projekty słów mocy (prostych czarów), a także je aktywować i odpalać. Na wyższych poziomach możliwe jest tworzenie prawdziwie skomplikowanych projektów magicznych, jak choćby inteligentne golemy czy super zabezpieczenia. Każdy mag może aktywować tyle słów mocy, ile wynosi jego wola.

  • Poziom I - proste słowo mocy
Pozwala tworzyć najprostsze, jednoefektowe słowa mocy. Zapisz 2 słowa z tego poziomu w twojej księdze. Możesz wybrać magiczny amulet, który pomaga ci rzucać zaklęcia i posiada unikalne cechy (do dogadania z mg).
  • Poziom II - słowo mocy
Pozwala tworzyć kilkuefektowe słowa mocy oraz umieszczać w nich reguły warunkowe (np. wybuchnij, gdy ktoś będzie w pobliżu). Zapisz 1 słowo z tego poziomu w twojej księdze.
  • Poziom III - prosty konstrukt
Pozwala tworzyć najprostsze konstrukty zawierające ubogą inteligencję. Rodzaj prostego programu. Twój amulet zyskuje kolejne specjalne moce (do dogadania z mg).
  • Poziom IV - konstrukt
Pozwala tworzyć konstrukty zawierające własną inteligencję (na poziomie zwierzęcia). Rodzaj zaawansowanego programu.
  • Poziom V - skomplikowany konstrukt
Pozwala tworzyć zaawansowane kosntrukty posiadające własny umysł. Twój amulet staje się potężnym artefaktem (do dogadania z mg).